پیچ و رولپلاک پروانه ای (مناسب سقف کاذب)

4,800 تومان

پیچ و رولپلاک پروانه ای مخصوص سقف یا دیوار کاذب است که پیچ و رولپلاک معمولی قابل نصب به آن نیست.این محصول باعث میشود پایه به خوبی به دیوار یا سقف محکم شود و در صورت جابجایی پرده مشکلی برای آن به وجود نیاید.

مقایسه