پرده پانچی حریررنگ آبی روشن

636,000 تومان

میزان پوشش کم چین: 100 سانتی متر از عرض پنجره به ازای هر پنل
میزان پوشش پر چین: 50 سانتی متر از عرض پنجره به ازای هر پنل
لطافت و ظرافت بالا
عبور نور به راحتی
مناسب برای فضایی که نیاز به نور دارد
مقایسه