پرده شید ساده رنگ طوسی روشن

748,000 تومان هر متر مربع

جمع و باز کردن آسان
دوام بالا
متریال با کیفیت
قابل شستشو
نصب آسان

متراژ زیر 200 سانتی متر مربع همان 200 سانتی متر مربع حساب میشود

جمع کل منطقه (متر مربع)
قیمت کالا
مقایسه