پرده شید ساده رنگ شیری

۷۴۸,۰۰۰ تومان هر متر مربع

جمع و باز کردن آسان
دوام بالا
متریال با کیفیت
قابل شستشو
نصب آسان

متراژ زیر 200 سانتی متر مربع همان 200 سانتی متر مربع حساب میشود

جمع کل منطقه (متر مربع)
قیمت کالا
مقایسه