پرده شید ساده رنگ زرشکی

878,000 تومان هر متر مربع

متریال خارجی
جمع و باز کردن آسان
دوام بالا
متریال با کیفیت
قابل شستشو
نصب آسان

قیمت متراژ زیر 200 سانتی متر مربع، همان قیمت 200 سانتی متر مربع حساب میشود

جمع کل منطقه (متر مربع)
قیمت کالا
مقایسه