پرده شید ساده رنگ آبی

878,000 تومان هر متر مربع

متریال خارجی
جمع و باز کردن آسان
دوام بالا
متریال با کیفیت
قابل شستشو
نصب آسان

قیمت متراژ زیر 200 سانتی متر مربع ، همان قیمت 200 سانتی متر مربع حساب میشود

جمع کل منطقه (متر مربع)
قیمت کالا
مقایسه