پرده شید بلک اوت(ضد نور) رنگ طوسی روشن

۵۳۵,۰۰۰ تومان هر متر مربع

دوام بالا
جلوگیری از ورود نور تا 100%
قابل شستشو

متراژ زیر 150 سانتی متر مربع همان 150 سانتی متر مربع حساب میشود.

جمع کل منطقه (متر مربع)
قیمت کالا
مقایسه