پرده شید بلک اوت(ضد نور) رنگ شیری

898,000 تومان هر متر مربع

جمع و باز کردن آسان
دوام بالا
جلوگیری از ورود نور تا 100%
قابل شستشو
نصب آسان

متراژ زیر 200 سانتی متر مربع همان 200 سانتی متر مربع حساب میشود.

جمع کل منطقه (متر مربع)
قیمت کالا
مقایسه