پرده زبرا تمام زمینه طرح داماس استخوانی

1,889,000 تومان هر متر مربع

پرده زبرا مناسب برای پذیرایی ،آشپزخانه و اتاق خواب است.پارچه بکار رفته در تولید این محصول وارداتی با کیفیت بالا میباشد.این محصول دوحالت تاریک و سایه روشن دارد که فضا را در عین جلوگیری از دید داشتن روشن میکند.مکانیزم این محصول بصورت بالا رو است که به وسیله بند کنار پرده انجام میشود.قیمت پرده زبرا بصورت مترمربع(طول*عرض*قیمت) محاسبه میشود.این محصول نیازی به تهیه چوب پرده جداگانه ندارد و تمامی متریال همراه محصول ارسال میشود.

متراژ کمتر از 1.5 مترمربع همان 1.5 متر مربع حساب میشود.

جمع کل منطقه (متر مربع)
قیمت کالا
مقایسه