پایه سقفی چوب پرده اتوماتیک دستی

35,000 تومان

پایه چوب پرده اتوماتیک دستی جنس فلزی دارد و تغییر رنگ نمیدهدواین محصول مناسب نصب چوب پرده اتوماتیک دستی (گریبر) بر روی سقف میباشد.برای هر چوب پرده میتوان 3 عدد پایه استفاده کرد. البته توجه داشته باشید قسمت انتهای چوب پرده اتوماتیک دارای سوراخ برای نصب میباشد و نیازی به استفاده پایه برای دو انتهای آن نمیباشد اما برای محکم کاری میتوان از آن استفاده کرد.

مقایسه