پایه سقفی پرده زبرا

21,600 تومان

پایه سقفی پرده زبرا مناسب برای نصب پرده زبرا به سقف میباشد.عرض پایه حدود 5 سانتی متر است.بوسیله یک پیچ و رولپلاک میتوانید آن را به سقف متصل کنید.همچنین اگر میخواهید آن را به دیوار متصل کنید متوانید از پایه دیواری استفاده کنید و پایه زبرا را به وسیله یک پیچ و مهره به پایه دیواری وصل کنید.

مقایسه