پایه دیواری 8 سانتی متر (تک) سفید

25,000 تومان

پایه دیواری 8 سانتی متر (تک) زمانی کاربرد دارد که میخواهید پرده را به دیوار نصب کنید.به وسیله این پایه میتوانید پرده را 8 سانت متر از دیوار فاصله دهید.روی این پایه میتوانید انواع مختلف پرده هارا نصب کنید،فقط کافیست پایه موردنظر را به وسیله پیچ و مهره به پایه دیواری متصل کنید.رنگ این پایه سفید است که میتوانید با رنگ دیوار هماهنگ باشد.

مقایسه