پرده پانچی کتان ملانژ سبزیشمی

935,000 تومان

(قیمت ذکر شده برای یک پنل(یک سمت تصویر)میباشد)
میزان پوشش کم چین: 100 سانتی متر از عرض پنجره به ازای هر پنل
میزان پوشش پر چین: 50 سانتی متر از عرض پنجره به ازای هر پنل
پارچه ضخیم
عدم عبور نور
چین پذیری کم
عدم نیاز به آستر
مناسب برای اتاق خواب و پنجره هایی که نور زیاد دارد
مقایسه