آستر پرده پانچی مدل مات رنگ شیری روشن

385,000 تومان

عرض 150 سانتی متر(بصورت چین دار تا 100 سانتی متر پوشش پنجره)
ارتفاع پرده را میتوانید بصورت سفارشی وارد نمایید.
جلوگیری از عبور نور
جلوگیری از دید داشتن پرده
جلوگیری از آسیب دیدن پرده اصلی در مقابل نور شدید آفتاب
مقایسه