-17%
قیمت اصلی 658,000 تومان بود.قیمت فعلی 549,000 تومان است.
-50%
قیمت اصلی 645,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
830,000 تومان
-32%
قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,185,000 تومان است.
1,639,000 تومان
1,639,000 تومان
1,089,000 تومان
-31%
قیمت اصلی 990,000 تومان بود.قیمت فعلی 680,000 تومان است.
-25%
قیمت اصلی 990,000 تومان بود.قیمت فعلی 747,000 تومان است.
-13%
قیمت اصلی 2,559,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,235,000 تومان است. هر متر مربع
-68%
ناموجود
قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 554,000 تومان است.
-32%
ناموجود
قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,185,000 تومان است.
-30%
ناموجود
قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,228,000 تومان است.